Föräldrakooperativa förskolan Senapskornet

Föräldrakooperativ

Kooperativlösningen medför att förskolans kostnader kan hållas nere, vilket utgör grunden till att barngrupperna kan hållas mindre.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man som förälder driver verksamheten tillsammans med personalen. Medan personalen står för den pedagogiska delen består medlemmarnas delaktighet i vissa ideella arbetsinsatser (mer om detta nedan). Givetvis kräver detta ett större engagemang och ansvar hos föräldrarna än i andra verksamhetsformer, men innebär också den stora fördelen av att både få en större inblick i och påverkan över verksamheten.

Kooperativlösningen medför också att förskolans kostnader kan hållas nere, vilket utgör grunden till att barngrupperna kan hållas så små som de är. Föreningen drivs inte heller av något vinstintresse vilket innebär att alla investeringar satsas direkt in i verksamheten.

Som medlem åläggs man en skyldighet att följa kooperativets stadgar och att utföra de ideella arbetsinsatser som krävs för att få verksamheten att fungera. Som förälder måste du därför vara beredd på att bidra till följande:

Ansvarsgrupper
Alla föräldrar på vår förskola ingår i en ansvarsgrupp. Här hjälper vi varandra till att förbättra förskolemiljön och därmed förutsättningarna för en fungerande verksamhet för både barn och personal. För nuvarande finns en innegrupp, utegrupp och en festgrupp.

Helgstädning
Vi städar åt våra barn och vår personal för att det är viktigt med en bra och ren inomhusmiljö för både stora och små. Två familjer hjälps åt och städar hela förskolan vid ett tillfälle, vanligen två gånger per termin. Tack vare god ekonomi köper vi för närvarande in städningen från extern firma under veckan, och det är endast helgstädningen som sköts av föräldrarna själva.

Gemensamma aktiviteter
Varje år är det storstädning av förskolan och då är alla familjer med. Vi gör rent och snyggt inomhus och får samtidigt tillfälle att lära känna varandra i föreningen. Vi avslutar uppgifterna med gemensam fika som festgruppen har ordnat! Varje vår har föreningen sin årsstämma, då bland annat en ny styrelse utses, och då är det extra viktigt att alla medlemmar närvarar, bidrar och påverkar.

Back To Top