Föräldrakooperativa förskolan Senapskornet

Kristen värdegrund

”[Senapskornet] är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”
– Matteus 13:31–32

Senapskornet har en kristen profilering. Med det avses i första hand att vi tror på varje barns rätt och möjlighet att utvecklas till en trygg och självständig individ, men också att vi har en orubblig uppfattning om människors lika värde oavsett kön, härkomst, trostillhörighet eller handikapp. I verksamheten ägnar vi oss därför mycket åt relationer, om hur vi behandlar varandra både som barn och som vuxna. Vi pratar mycket om miljön och hur vi som människor både kan bidra till att försämra och förbättra naturen beroende på hur vi lever.

I pedagogiken använder vi oss en del av bibelberättelser, kristna barnböcker och sånger som ett led i vår strävan att knyta verksamheten till den kristna värdegrunden och traditionen som den har sitt ursprung i. Av samma anledning uppmärksammar vi kristna högtider som påsk och jul.

Back To Top